Agra-Art SA

Address
Wilcza 70
00-670 Warszawa
VAT id
526-18-79-258
Opening hours
poniedziałek - piątek: 11:00 - 18:00
sobota: 11:00 - 15:00
niedziela: nieczynne
Payment
Bank transfer

Agra-Art Spółka Akcyjna

PLN 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501 (PKOPPLPW)
Contact

Characters: 260

Files
Maksymalna ilość załączników: 20 x 5 MB
Additional info

Consigning lots to auction

Agra-Art (Dom aukcyjny i Galeria)
Wilcza 70, 00-670, Warszawa


Aukcje i sprzedaż bezpośrednia Sztuki Dawnej:

Anna Jóźwik (601 352 916, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, wyceny, sprzedaż;
Joanna Dziewulska (539 925 097, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, wyceny;
Grażyna Zielińska (665 400 514, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, wyceny;


Aukcje i sprzedaż bezpośrednia Sztuki Współczesnej:

Jola Krasuska (607 393 220, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, wyceny, sprzedaż;
Marcin Zieliński (539 924 392, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, sprzedaż;
Ewelina Cwetkow (508 825 848, [email protected]) – przyjmowanie obiektów, sprzedaż;


Aukcje i sprzedaż bezpośrednia Sztuki Aktualnej – Agra Art NOVA:

ul. Wilcza 55/63, Warszawa
[email protected]

Katarzyna Jedynak (501 367 324, [email protected]) – kierownik galerii;
Tomasz Krajewski (502 558 066, [email protected])– przyjęcia, sprzedaż;


 

keyboard_arrow_up
add